adres Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
 
Voorkom boetes: doe op tijd aangifte

19 januari 2011
Per ingang van 1 januari 2011 is in de wetgeving een nieuw boetebeleid vastgesteld. Als gevolg hiervan kan de Belastingdienst per ingang van deze datum sneller en hogere boetes opleggen bij hiet niet tijdig indienen van uw aangifte.
In het geval van uw aangifte inkomstenbelasting houdt dit in, dat indien een aangifte niet binnen de uiterste respijt termijn (7 dagen na reguliere datum) is ontvangen door de Belastingdienst, de inspecteur direct en onherroepelijk een boete van € 226 zal opleggen.

Afgelopen jaren werd door de Belastingdienst vaak pas een boete opgelegd indien na herhaaldelijk verzoek de aangifte toch uitbleef. Hierdoor lieten veel mensen de aangifte ook regelmatig liggen. Echter heeft de Belastingdienst nu ook direct de mogelijkheid om boetes op te leggen over voorgaande jaren waarvoor nog geen aangifte is gedaan.

Voorkom dus een onnodig hoge aanslag en doe tijdig aangifte.
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
Kwaliteit en persoonlijke aandacht voor uw zaak