adres Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
 
WOZ-waarde te hoog? Maak bezwaar!

25 februari 2011
Inmiddels hebben de meeste woningeigenaren de WOZ-beschikking van hun gemeente ontvangen. Daarmee is meteen het moment aangebroken om de WOZ-waarde te vergelijken met de waarde van vorig jaar.

Zoals u waarschijnlijk in de kranten heeft gelezen is de woningmarkt minder florissant als voorgaande jaren. Om deze reden zou u mogen verwachten dat de waarde van uw woning ten opzichte van voorgaand jaar gedaald zou zijn. Nu is deze waardedaling voor slechts weinig mensen positief nieuws, maar een lagere WOZ-waarde betekend dat u:
  • minder WOZ-belasting aan uw gemeente betaald;
  • minder eigenwoningforfait betaald (=meer hypotheekrenteaftrek);
  • minder belasting betaald voor uw tweede eigen woning (box 3);
  • minder successiebelasting betaald bij vererving van een woning;
Indien de WOZ-waarde weinig of niet is gedaald (of zelfs gestegen), kan het voor u interessant zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking van uw gemeente. Per ingang van 1 januari 2011 is ook een oude bepaling vervallen, waardoor u ook voor een kleine aanpassing bezwaar kunt maken.

Let op: In sommige gevallen kan een hogere WOZ-waarde ook gunstig zijn. Sommige banken zijn bereid om een WOZ-beschikking te gebruiken ter onderbouwing van de waarde van uw woning. In deze situatie kan een hogere WOZ-waarde ervoor zorgen dat u een hogere rentekorting krijgt (als gevolg van een lagere risicocategorie, bijvoorbeeld <75%EW).

Onderstaand kunt u een standaardbezwaarschrift downloaden om u alvast op gang te helpen.

Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
Kwaliteit en persoonlijke aandacht voor uw zaak