adres Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
 
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

19 december 2018
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer, geeft de staatssecretaris aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan aan de wens van vele zelfstandig ondernemers en de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

Nieuw btw-identificatienummer
In het voorgestelde alternatief wordt aan alle (1,3 miljoen) eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer uitgereikt, dat zij bijvoorbeeld gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. Hiermee wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt.

Voor de betrokken ondernemers betekent het dat zij eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen en hun eigen administratie en praktijk daar ook per 1 januari 2020 op moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software zullen moeten zorgen dat hun producten met het nieuwe nummer overweg kunnen.

Factuurvariant
Aanvankelijk leek het nieuwe btw-identificatienummer pas toe te passen bij de invoering van een nieuw ict-systeem voor de btw. Echter komt men met een variant (de factuurvariant) die de periode overbrugt tot dit nieuwe systeem gerealiseerd wordt.

Het nieuwe btw-identificatienummer zonder BSN wordt verplicht te gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. De Belastingdienst gebruikt dit nummer ook bij de afhandeling van heffing en verrekening van omzetbelasting bij intracommunautaire transacties en bij andere transacties op basis van EUregelingen, zoals mini one stop shop (MOSS) en VAT-refund.
Voor overige transacties of communicatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst in het kader van de omzetbelasting blijft het BSN-gebaseerde OB-nummer in gebruik.

Tijdelijke oplossing
In de interne systemen van de Belastingdienst blijft het bestaande, op het BSN-gebaseerde nummer, in gebruik. Dat kan ook omdat het hier gaat om interne verwerking door de overheid, waar het BSN voor is bedoeld. Het nieuwe btw-identificatienummer is voor extern gebruik en wordt bij contacten met de systemen van de Belastingdienst automatisch ‘vertaald’ naar het oude nummer. Hiermee kan de interne verwerking door de Belastingdienst ongestoord verlopen.
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
Kwaliteit en persoonlijke aandacht voor uw zaak