adres Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
 
Administratieve dienstverlening

Het is voor een ondernemer een wettelijk vereiste een administratie te voeren. Deze plicht wordt veelal ervaren als een noodzakelijk kwaad. Toch is dit een belangrijke activiteit: een goed gevoerde administratie staat namelijk ten dienste van de ondernemer en kan dienen als geheugensteun, sturingsmiddel van de onderneming, bewijsmiddel, verantwoordings- en controlemiddel en een middel voor de oordeelsvorming voor- en achteraf en om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies zorgt, indien u dit wenst, voor het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van de door u verstrekte gegevens. Doelstelling is het verkrijgen van informatie voor het besturen en het functioneren van uw onderneming alsmede de daarmee samenhangende verantwoording.

Op het gebied van administratieve dienstverlening, kunt u onder meer denken aan: Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
Kwaliteit en persoonlijke aandacht voor uw zaak