adres Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
 
Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies.

Virussen
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Datum plaatsing: 29 mei 2008
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
Kwaliteit en persoonlijke aandacht voor uw zaak