adres Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
 

Infobank
Heffingsrente

De Belastingdienst hanteert heffings- en invorderingsrente. In een belastingaanslag kan naast de verschuldigde belasting ook een heffingsrente worden berekend. Het betreft of een rentebedrag dat door de belastingplichtige wordt betaald over te weinig betaalde belasting om het geleden rentenadeel van de Belastingdienst te vergoeden. Of het betreft een rentevergoeding van de Belastingdienst aan de belastingplichtige bij te veel betaalde belasting. De heffingsrente wordt berekend over het midden van het betreffende jaar tot aan de dagtekening van de belastingaanslag.

Invorderingsrente is het rentepercentage welke de belastingplichtige aan de Belastingdienst betaalt wanneer een aanslag niet op tijd betaald wordt. De invorderingsrente gaat lopen vanaf het moment dat deze aanslag betaald had moeten worden.

Overzicht invordering- en heffingsrente
Percentage Datum inwerkingtreding
5,15 1 juli 2008
4,75 1 april 2008
5,30 1 januari 2008
5,40 1 oktober 2007
5,25 1 juli 2007
5,00 1 april 2007
4,70 1 januari 2007
4,25 1 oktober 2006
4,00 1 juli 2006
3,75 1 april 2006
3,50 1 januari 2006
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
Kwaliteit en persoonlijke aandacht voor uw zaak