adres Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
 
Jaarrekening en financiële rapportages

Wij geven u een helder beeld van uw huidige situatie, maar wij geven ook aanbevelingen voor de toekomst. Kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn onze kernwaarden.

Samenstellen van jaarrekeningen
Wij zijn bedreven in het opstellen van jaarrekeningen voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, van eenmanszaak tot en met BV. Met inachtneming van alle regels, maar ook met de toepassing van alle regelingen die er zijn. Indien van toepassing verzorgen wij ook voor BV's het publicatierapport en andere bijkomende stukken.

Financiële rapportages
Het vervaardigen van tussentijdse rapportages, begrotingen en prognoses behoort ook tot ons werkterrein. U wilt immers ook periodiek beschikken over actuele en juiste informatie. Belangrijke informatie die u onder meer inzicht verschaft in mogelijke kansen en bedreigingen, zodat u eventueel tijdig kunt bijsturen.

Binnen de discipline accountancy kunt u denken aan de volgende werkzaamheden: Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
Kwaliteit en persoonlijke aandacht voor uw zaak